Skilmálar

Almennir skilmálar

1. Vörur okkar eru seldar með ábyrgð samkvæmt lögum nr. 48/2003 um neytendakaup
2. Ekki er tekin ábyrgð á vörunni ef rekja má bilun til rangrar meðferðar eða rangrar umgengni um vöruna.
3. Allur afhendingartími er áætlaður, Gluggar og garðhús ehf. ber engan kostnað af því þótt afhendingartími reynist lengri en áætlaður afhendingartími.

4. Engin ábyrgð er á þéttilistum milli glerja á svalaskjólum.
5. Kaupandi ber ábyrgð á því að öll tilskilin leyfi séu til staðar og  ber straum af þeim kostnaði. 
6. Dráttarvextir reikninga frá Gluggar og garðhús ehf. reiknast eftir eindaga frá og með gjalddaga.
7. Ábyrgðin gildir einungis ef varan er uppsett af seljanda.

8. Allar seldar vörur eru afhendar við verksmiðjudyr. 

Við viljum vekja athygli á að ef af einhverjum ástæðum að hætt er við framkvæmdina á þeim tíma að vinna og kostnaður hefur stofnast að þá áskiljum við okkur rétt til að halda eftir fjárhæð sem þeim kostnaði nemur. Upphæðin er í formi inneignar ef framkvæmdin hefst svo síðar.

Hugsanlegur aukakostnaður og atriði sem eru undanþegin ábyrgð

1. Kostnaður vegna flutning efnis, verkpalla, lyftubúnaðar eða annars sem þarf til uppsetningar vörunnar.
2. Ef um er að ræða verkstað þar sem gisting og uppihalds starfsmanna sé þörf, þá er það á kostnað kaupanda. Ferðatími er ekki innifalinn í tilboði. 
3. Kostnaður vegna frágangs eins og múrvinnu, málunar, flasninga og annara aðliggjandi byggingarþátta.
4. Ef klæða á svalir með PVC klæðningu vegna svalalokunar er eingöngu átt við klæðningu undir svalalokun.
5. Hægt er að panta rennur á sólskála en þær þarf að panta sérstaklega og er ekki innifalið nema skýrt sé tekið fram.
6. Ef rennur eru settar á sólskála þá eru þær afhentar með stuttum niðurfallsstúr í öðrum enda, en ekki tengt við rennukerfi hússins.